Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Tư vấn | Tin tức | Album | Đại l ý | Tuyển dụng | Liên hệ    
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TIÊN TIẾN

Địa chỉ: Số 2110 tòa nhà HH2 - NXB Công an Nhân dân
              Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại: +84.4.5655463 - Fax: +84.4.5656752

Nhà máy: Minh Phú - Sóc Sơn - Hà Nội
Điện thoại: +84.04.5990071

Chi nhánh: Miếu Môn - Hà Tây
Điện thoại: +84.34.714318 - Fax: +84.34.714318